مجید گل محمد

مجید گل محمد

سید مجید گل محمد متولد 1349/09/23 در تهران ، دارای مدرک کارشناسی حقوق و نویسنده ی حوزه ی انقلاب و دفاع مقدس می باشد.

کتاب های مجید گل محمد

شهادت به نوبت


نوفل لوشاتو؛ پایان غربت