مرضیه فرمانی

مرضیه فرمانی

مرضیه فرمانی متولد 1368 در بوشهر و ساکن رشت ، شاعر ایرانی می باشد. او دارای مدرک کارشناسی ادبیات عرب وکارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی می باشد. وی تاکنون چند مجموعه ی شعر منتشر کرده و برگزیده ی چندین جشنواره شده است.

کتاب های مرضیه فرمانی

ماه در مه