علی ابراهیمی گتابی

علی ابراهیمی گتابی

سرهنگ علی ابراهیمی گتابی متولد سال 1362، سرپرست روابط عمومی و تبلیغات سپاه کربلای مازندران است.

کتاب های علی ابراهیمی گتابی

راز پلاک سوخته