حامد اشتری

حامد اشتری

. حامد اشتری در سرمای دی ماه سال ۶۰ در شهر تهران به دنیا آمد و اکنون ۱۳ سال می شود که ساکن قم است.
سابقه داستان نویسی او نیز چیزی در حدود همین ۱۳سال است. به گفته خود او پیش از سال ۸۵ اگرچه نوشته هایی در جراید و و وبلاگ ها و... داشته اما شروع جدی‌اش به عرصه داستان‌نویسی هم زمان با سکونتش در قم بوده‌است.
از حامد اشتری رمانی با نام «قربانی طهران» توسط نشر معارف منتشر شده و مجموعه داستان «من از گاوی که لگد می زند می ترسم» او نیز در انتظار انتشار توسط نشر شهید کاظمی به سر می‌برد.

کتاب های حامد اشتری