والتر لیپمن

والتر لیپمن

والتر لیپمن (Walter Lippmann‎؛ زاده ۲۳ سپتامبر ۱۸۸۹ درگذشته ۱۴ دسامبر ۱۹۷۴) روزنامه‌نگار، خبرنگار و مفسر سیاسی آمریکایی و یکی از نخستین کسانی که مفهوم جنگ سرد را معرفی کرد، وی همچنین رایج کننده اصطلاح "کلیشه" در روانشناسی مدرن بود و در ستونش مطبوعایش و چندین کتاب از جمله درخشان ترینش «دیدگاه عمومی» (۱۹۲۲) به نقد رسانه و دموکراسی می پرداخت.
لیپمن همچنین نقش قابل توجهی در هئیت تحقیق وودرو ویلسون پس از پایان جنگ جهانی اول به عنوان مدیر تحقیقات ایفا کرد. نظرات او راجع به نقش روزنامه‌نگاری در دموکراسی در تناقض با نوشته نویسنده هم عصرش جان دیویی بود که اکنون از آن به عنوان مباحث لیپمن-دیویی نام برده می شود. لیپمن دوبار برنده جایزه پولیتزر شد، یکبار به خاطر ستونش در روزنامه سندیکایی «امروز و فردا » و دیگری مصاحبه اش با نیکیتا خروشچف در ۱۹۶۱.
او همچنین با عناوینی چون «تاثیرگذارترین روزنامه‌نگار قرن بیستم» تا «پدر روزنامه‌نگاری مدرن» ستایش شده است. مایکل شادسون نوشته که جیمز دبلیو کری کتاب «دیدگاه عمومی» والتر لیپمن را «کتاب پایه گذار روزنامه‌نگاری مدرن و تحقیقات رسانه در آمریکا» قلمداد کرده است.

کتاب های والتر لیپمن

فلسفه اجتماع