ادوین میور

ادوین میور

ادوین میور (15 مه 1887 - 3 ژانویه 1959) شاعر، رمان نویس و مترجم اسکاتلندی بود. او در مزرعه ای در درنس، یکی از محله های اورکنی، اسکاتلند متولد شد، وی را به خاطر شعرهای عمیق و زنده اش که به زبان ساده و با مشغله های سبک کمی سروده شده است، به یاد می آورند. همسرش ویلا میور ترجمه آثار بسیاری از نویسندگان آلمانی از جمله فرانتس کافکا را بر عهده داشت. اینها با نامهای مشترک صادر شده اند، اما همسرش خاطرنشان می کند که او "فقط کمک کرد".

کتاب های ادوین میور

ساخت رمان