قاسم فائز

قاسم فائز

آقای دکتر قاسم فائز، تحصیلات دانشگاهی خود را در مقطع دکتری ادبیات عرب دانشگاه آزاد اسلامی به اتمام رساند. مدیریت گروه ادبیات عرب از جمله فعالیت‌های وی است. او علاوه بر تدریس دروس دانشگاهی به مشاوره و راهنمایی پایان‌نامه‌های دانشجویان نیز مشغول است و تا کنون چندین جلد کتاب و مقاله به رشتهٔ تحریر درآورده است. «آشنایی با حدیث شیعه»، «فرهنگ عرب جاهلی از زبان قرآن» «مبانی فهم و استنباط معانی باطن قرآن کریم» و «مرجع ضمیر در قرآن کریم و نقش آن در تفسیر» برخی از این آثار است.

کتاب های قاسم فائز

سیمای عرب جاهلی