مگان والن ترنر

مگان والن ترنر

مگان والن ترنر (متولد 21 نوامبر 1965) نویسنده داستان های خیالی آمریکایی برای بزرگسالان است. وی بیشتر با رمان دزد و پنج دنباله آن شناخته شده است. در سال 1997 ، دزد به عنوان یک کتاب افتخار Newbery نامگذاری شد. وی در سال 1987 لیسانس خود را در رشته زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه شیکاگو دریافت کرد. قبل از اینکه نویسنده شود، به عنوان خریدار کتاب کودک در کتابفروشی های شیکاگو و واشنگتن دی سی کار می کرد. 

کتاب های مگان والن ترنر

ملکه آتولیا