باریس یاکوولیویچ ولادیمیر تسوف

باریس یاکوولیویچ ولادیمیر تسوف

باریس یاکوولیویچ ولادیمیر تسوف (Boris Yakovlevich Vladimirtsov) (1884-1931) زبان شناس روسی در سال 1909 از دانشکده زبانهای شرقی دانشگاه سن پترزبورگ فارغ التحصیل شد و در فرانسه در A. Meye آموزش دید. از سال 1918 در دانشگاه پتروگراد (لنینگراد) به تدریس پرداخت و در سال 1921 به عنوان استاد و در سال 1929 به عنوان استاد دانشگاه درآمد. وی در اعزامی به مغولستان شرکت کرد. او یکی از اولین کسانی بود که از روش های زبانشناسی معاصر، هم در زمینه تحقیقات تطبیقی تاریخی، و هم در توصیف زبان های مدرن استفاده کرد. اثر اصلی زبانی وی "دستور زبان تطبیقی" زبان نوشتاری مغولی و گویش خلخا (1929 ، چاپ دوم 1989) شامل طبقه بندی ژنتیکی زبان ها و گویش های مغولی. طرحی از تاریخچه آنها و شرح آوایی و نوشتار. وی نویسنده آثاری در مورد تاریخ اقوام مغولستان بود: چنگیز خان (1922) سیستم اجتماعی مغول ها و فئودالیسم عشایری مغولستان (1934).

کتاب های باریس یاکوولیویچ ولادیمیر تسوف