پروین فاتحی

پروین فاتحی

پروین فاتحی متولد سال 1349 نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی شعر عرفانی مجموعه‌ها, معراج, معراج (عرفان) و... می باشد.

کتاب های پروین فاتحی

معراج پیامبر اکرم (ص)