حبیب الله سعیدی نیا

حبیب الله سعیدی نیا

حبیب الله سعیدی نیا متولد سال 1346، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه خلیج فارس بوشهر می باشد. زمینه های تخصص وی خلیج فارس, تجارت, اقتصاد, بنادر شمالی خلیج فارس, بوشهر, ... است.

کتاب های حبیب الله سعیدی نیا

کشتی رانی کارون