رضا دهقان زاده سورکی

رضا دهقان زاده سورکی

رضا دهقان زاده سورکی متولد سال 1374، کارشناسی ارشد ناپیوسته تربیت بدنی و علوم ورزشی-گرایش فیزیولوژی ورزشی می باشد. حوزه های تخصصی وی امادگی جسمانی, بدنسازی تمرین (ورزش), تربیت بدنی, تمرین با انسداد جریان خون, تمرین‌های ورزشی جنبه‌های فیزیولوژیکی, ... است.

کتاب های رضا دهقان زاده سورکی