ثریا پناهی

ثریا پناهی

ثریا پناهی متولد سال 1345، نویسنده ایرانی با حوزه های تخصصی ادبیات فارسی دایره‌المعارفها, اصطلاحات دیوانی, امپراتور هند، 950 1014ق, دایره‌المعارفها و واژه‌نامه‌ها, ... می باشد.

کتاب های ثریا پناهی