مارک هاوزر

مارک هاوزر

مارک دی. هاوزر (Marc Hauser) (متولد ۲۵ اکتبر ۱۹۵۹) زیست‌شناس تکاملی آمریکایی و استاد گروه روان‌شناسی دانشگاه هاروارد است. او معتقد است اخلاق بر اساس سازوکارهای ژنتیکی شکل می‌گیرد. در سال 2010 ، هاروارد وی را به دلیل سو رفتار علمی مقصر شناخته و یک سال بعد استعفا داد. از آنجا که تحقیقات وی از طریق کمک های مالی دولت تأمین شده بود، دفتر تحقیق درستی از سلامت و بهداشت و خدمات انسانی نیز تحقیقاتی را انجام داد و در سال 2012 دریافت که هاوزر داده های جعلی ساخته، نتایج تجربی را دستکاری کرده و یافته های جعلی را منتشر کرده است.

کتاب های مارک هاوزر

ذهن اخلاقی