کلودیو کتس

کلودیو کتس

کلودیو کتس یک اقتصاددان، و فعال حقوق بشر آرژانتینی است. وی در سال 1954 متولد شد. و در رشته اقتصاد در دانشگاه بوینس آیرس (UBA) تحصیل کرد و در آنجا دکترای خود را نیز دریافت کرد. وی در رسانه های آرژانتین، برزیل، مکزیک و کشورهای اروپایی منتشر کرده است. کتس یک دانشیار منظم کرسی "اقتصاد برای مورخان" در دانشکده فلسفه و ادبیات (که در آن وی همچنین دوره های تحصیلات تکمیلی را نیز هدایت می کند) و دانشیار منظم کرسی "اقتصاد II" در دانشکده علوم اجتماعی است. او پروژه هایی را در UBA هدایت می کند و محقق شورای ملی علم و فناوری است. کتس کارگروه CLACSO را هماهنگ کرده و یکی از اعضای موسسه تحقیقات اقتصادی آرژانتین است. وی نویسنده متون متعددی در زمینه تفسیر سرمایه داری معاصر و بحران اقتصادی جهانی است. این شرکت به طور فعال در مجامع قاره ای شرکت می کند تا نئولیبرالیسم، تجارت آزاد، بدهی خارجی و نظامی گری را به چالش بکشد. او در کنار سازمانهای مختلف چپ در آمریکای لاتین کار می کند. وی برای کتابهای "تحت امپراتوری سرمایه" (2011)، "معضلات چپ در آمریکای لاتین" (2008) و "آینده سوسیالیسم" (2004) سه جایزه افتخار برای تفکر انتقادی دریافت کرد.

کتاب های کلودیو کتس

دولت شهر سوسیالیستی