پل ژاک بونزون

پل ژاک بونزون

پل ژاک بونزون (31 آگوست 1908 - 24 سپتامبر 1978) نویسنده فرانسوی بود که بیشتر با مجموعه Les six compagnons ("شش همراه") شناخته شد. وی در سن ماری دو مونت، مانش به دنیا آمد و در سن لو تحصیل کرد. در سال 1935 با یک معلم در درمه ازدواج کرد و به این بخش نقل مکان کرد، و در آنجا به عنوان معلم مدرسه و بعداً مدیر به مدت 25 سال کار کرد. وی در سال 1978 در والنس درگذشت.

کتاب های پل ژاک بونزون

بچه های محله کرواروس