حسین کریمی زنجانی

حسین کریمی زنجانی

حسین کریمی، فقیه و حقوقدان ایرانی زاده ۱۳۳۰ در شهرستان ماه‌نشان از توابع استان زنجان است.
او در اول شهریور ۱۳۹۳ به عنوان رئیس دیوان عالی کشور منصوب شد. وی در شهریور سال ۱۳۹۲ یعنی در زمانی که احمد محسنی گرکانی ریاست دیوان عالی کشور را بر عهده داشت به عنوان قائم مقام وی منصوب شده بود.

کتاب های حسین کریمی زنجانی

حضور خلوت انس