مریم بختیاریان

مریم بختیاریان

مریم بختیاریان متولد سال 1352، استادیار دانشگاه علوم و تحقیقات می باشد. وی دارای دکترای تخصصی فلسفه هنر از دانشگاه علوم و تحقیقات (1391) است.

کتاب های مریم بختیاریان

مبانی و مسائل زیباشناسی


نظریه سیستم های اجتماعی