ناتالی جنر

ناتالی جنر

«ناتالی جنر» در انگلستان به دنیا آمد و در کودکی به کانادا مهاجرت کرد. او در دانشگاه «تورنتو» تحصیل کرد و علاوه بر کار به عنوان وکیل برای مدتی کوتاه، برای بیش از بیست سال به عنوان مشاور در شرکت های حقوقی مختلف در کانادا فعالیت کرد.

کتاب های ناتالی جنر

انجمن جین آستن