مریم فولادی

مریم فولادی

مریم فولادی،متولد اسفند ۱۳۶۲ است. در هفده سالگی مجموعه داستان کوتاهی با نام «شهر و روستا» می نویسد که در کنگره بین المللی گفتگوی تمدن ها در سال ۱۳۷۹ موفق به کسب مقام نخست می شود و نویسنده هم از رئیس جمهوری وقت، تندیس و تقدیر نامه دریافت می کند.
او سپس نخستین رمان بلند خود را با نام «سکوت عشق» در سال ۸۶ توسط نشر مشعل به بازار کتاب عرضه کرد. در ادامه هم رمان«گوشه های پنهان»ش توسط نشر علی منتشر شد و سومین رمان این نویسنده هم با نام «شوفار» را انتشارات برکه خورشید روانه بازار کتاب کرده است.
مریم فولادی با قلم شیوایی در داستان های خود، زندگی اجتماعی و مشکلات روزمره مردم را به عنوان دغدغه اصلی موضوعات انتخابی خود به تصویر قلم می کشد.

کتاب های مریم فولادی

مادام لنا


گوشه های پنهان