جی کاسپرکرامر

جی کاسپرکرامر

جی کسپر کرامر نویسنده و استاد انگلیسی در چاتانوگا، تنسی است. او فوق لیسانس نویسندگی خلاق است و روزگاری در ژاپن زندگی می کرد، جایی که در یک مدرسه بین المللی تدریس می کرد. کرامر وقتی کتابش را جمع نمی کند، عاشق تحقیق در مورد افسانه های گمشده، بازی های ویدیویی و پرورش بچه گربه است.

کتاب های جی کاسپرکرامر

داستان ممنوعه