گی روشه

گی روشه

گی روشه یک دانشگاهی و جامعه‌شناس کانادایی است. او 20 آوریل ۱۹۲۴ در برتیه ویل ،کبک کانادا متولد شد و لیسانس خود را از دانشگاه مونترآل در سال ۱۹۴۳، کارشناسی ارشد در جامعه‌شناسی از دانشگاه لاوال در سال ۱۹۵۰ و دکترای جامعه‌شناسی در سال ۱۹۵۸ را در هاروارد زیر نظر پارسونز گذراند. روشه از سال ۱۹۵۲ تا ۱۹۶۰ او در دانشگاه لاوال تدریس کرد و از سال ۱۹۶۰ تا اکنون استاد جامعه‌شناسی و پژوهشگر «مرکز تحقیق حقوق عمومی» دانشگاه مونترال است. روشه یکی از پیشگامان علوم اجتماعی کاربردی معاصر در جامعه کبک است و مطالعات و تحقیقات او بیشتر به رابطه بین کلیسا و ایالت، تحرک اجتماعی و آموزش و جامعه‌شناسی حقوق می‌پردازد. وی نویسنده چندین کتاب و مقالات و گزارشهای علمی متعدد است و به‌طور گسترده در سراسر کانادا و خارج از کشور سخنرانی کرده‌است.

کتاب های گی روشه

تغییرات اجتماعی