پل بان

پل بان

پل جی بان متولد 29 ژوئیه 1953 ، باستان شناس ، مترجم ، نویسنده و ناشر انگلیسی است که در زمینه موضوعات باستان شناسی ، با توجه ویژه به هنر ماقبل تاریخ می نویسد. وی سردبیر مجله Archeology است.

کتاب های پل بان

باستان شناسی