یوزف ولسکی

یوزف ولسکی

يوزف ولسكي متولد 19 مارس 1910 در لهستان ؛ درگذشته 2 اکتبر 2008 ، مورخ برجسته لهستانی ، که تحقیقات وی تأثیر ماندگاری در مطالعه تاریخ ایران باستان داشت ، می باشد. وی پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه جاگیلونیان (32-1928) ، دستیار پروفسور لودویک پیوترویچ شد که در دانشگاه جاگیلونیان نزد موراوسکی و سپس در برلین نزد ادوارد مایر و اوتو هیرشفلد در رشته فلسفه کلاسیک تحصیل کرده بود.

کتاب های یوزف ولسکی

شاهنشاهی اشکانی