ژاک ریگارد

ژاک ریگارد

ژاك ريگارد متولد سال 1946 ، مدرس و مشاور در هماهنگی روابط انسانی است. وی که سابقاً عضو مؤسسه تحقیقات متاپسیکولوژی پالو آلتو (کالیفرنیا) بود ، چندین کتاب نوشته است. در سال 1987 ، وی CERH را تأسیس کرد و در آنجا به عنوان مشاور مدیریت روابط کار می کرد. در همان زمان ، او در IUT در بخش مدیریت پروژه تدریس می کرد.

کتاب های ژاک ریگارد

بازیچه دست دیگران نشوید