آنا نیلسن

آنا نیلسن

آنا نیلسن خالق کتاب های تعاملی کودکان است، از کتاب های تخته ای گرفته تا کتاب های چالش برانگیز و پیچیده بازی ها، معماها، پیچ و خم ها و مسابقه ها. عناوین اخیر وی شامل Art Auction Mystery، Famous Journeys، The Great Race Maze، Pirates، and Robotics است.

کتاب های آنا نیلسن

بهترین دوست های دنیا