برنارد مک گین

برنارد مک گین

برنارد مک گین (متولد 1937) یک متکلم کاتولیک رومی ، مورخ مذهبی و محقق معنویت آمریکایی است. مک گین ، متخصص عرفان قرون وسطایی ، به عنوان محقق برجسته عرفان در سنت مسیحیان غربی شناخته می شود.

کتاب های برنارد مک گین