نسترن رها

نسترن رها

نسترن رها زاده­ی نیمه­ی اول سال ۱۳۴۷ هجری خورشیدی در تهران است. هنرش نوشتن رمان، گفتن شعر و ترانه سرایی است. دانش‌آموخته حقوق سیاسی از دانشگاه تهران، روابط بین‌الملل از دانشگاه شهید بهشتی و انصراف داده از تحصیل به هنگام نگاشتن تز دکترای روابط بین‌الملل دانشگاه تهران می‌باشد.

کتاب های نسترن رها

ایام بی شوهری