علی اصغر رباط جزی

علی اصغر رباط جزی

 علي اصغر رباط جزي متولد سال 1338، از رزمندگان و اسراي دوران دفاع مقدس می باشد.

کتاب های علی اصغر رباط جزی

زندان موصل