اکسل هکه

اکسل هکه

آکسل هکه (متولد: 20 ژانویه 1956 ، برونزویک ، آلمان) برای سوددویچه زیتونگ می نویسد. کتاب های او از جمله پادشاه کوچک دسامبر در آلمان پرفروش ترین کتاب ها هستند و به چندین زبان ترجمه شده اند.

کتاب های اکسل هکه

خرسی به نام یکشنبه


شاه دسامبر کوچولو