فرانک پارکین

فرانک پارکین

دکتر فرانک پارکین (26 مه 1931 - 14 سپتامبر 2011) جامعه شناس و رمان نویس انگلیسی بود. او استاد برجسته دانشگاه کنت و سردبیر مجموعه مفاهیم در علوم اجتماعی بود که توسط انتشارات دانشگاه آزاد منتشر می شد. او در ولز متولد شد. در دانشکده اقتصاد لندن تحصیل کرد و در سال 1966 به درجه دکترا رسید. وی مدت کوتاهی به عنوان استادیار در دانشگاه هال در سالهای 1964 و 1965 کار کرد. تا سال 1974 ، مدرس جامعه شناسی در دانشگاه کنت بود. او بعداً مدرس سیاست و عضو کالج مگدالن ، آکسفورد شد. در برهه ای او این سمت را ترک کرد. او از اوایل دهه 1980 به بعد کمتر جامعه شناسی پذداخت و در عوض به داستان پردازی مشغول شد.

کتاب های فرانک پارکین

ماکس وبر