ماه منیر کهباسی

ماه منیر کهباسی

ماه‌منیر کهباسی (متولد ۱۳۳۹)، نویسنده ایرانی است. نخستین رمان کهباسی، «خط تیره، آیلین» است که در سال ۱۳۸۶برنده اولین دوره جایزه ادبی روزی روزگاری به عنوانِ بهترین رمان سال شد.

کتاب های ماه منیر کهباسی

والس یک نفره


خط تیره ، آیلین