فیلیپا پی یرس

فیلیپا پی یرس

آن فیلیپا پیرس (22 ژانویه 1920 - 21 دسامبر 2006) نویسنده انگلیسی کتاب های کودکان بود. مشهورترین اثر او رمان فانتزی تام باغ نیمه شب تام است که برنده مدال کارنگی 1958 از انجمن کتابخانه ها به عنوان کتاب برجسته کودکان با موضوع یک انگلیس شد. پیرس چهار بار دیگر به عنوان نایب قهرمان مدال تحسین شد.

کتاب های فیلیپا پی یرس

باغ نیمه شب تام