وحیده حسینی

وحیده حسینی

وحیده حسینی متولد بهمن 1359، دانش آموخته ادبیات انگلیسی و فرهنگ و زبان‌های باستانی از دانشگاه شیراز است. او از سال 1384 تاکنون در دانشگاه مشغول به تدریس می باشد. کتاب‌هایی تا کنون از او به چاپ رسیده است؛ از جمله مجموعه داستان بودن نشر پیله 1399 ، دیباچه ای بر هنر جهان باستان نشر ققنوس 1391 ، خدایان و دیوان ایران باستان نشر نوید شیراز 1393 و ...

کتاب های وحیده حسینی

بودن