مهری حیدر زاده

مهری حیدر زاده

مهری حیدرزاده، متولد( تهران 1333 ) می باشد.وی دارای لیسانس بیولوژی از دانشگاه تهران است. اولین رمان او با نام " شکوفه عشق " در سال 1370 توسط انتشارات اردیبهشت منتشر شد. در سال ۱۳۸۴ دومین رمان او با نام آستانه پنجم توسط نشر نغمه زندگی منتشر شد.
برخی از داستانهای کوتاه نوشته مهری حیدرزاده در بعضی نشریات و سایت های ادبی منتشر شده است.
از دیگر آثار مهری حیدرزاده می توان به :
آواز بخوان جنوبی
ماهی و مهتاب
و مجموعه داستان کوتاه سحرگاه خاکستری اشاره کرد.

کتاب های مهری حیدر زاده

آبنبات تلخ


آتش و مهتاب