تام باتلر-بودن

تام باتلر-بودن

تام باتلر-بودن (متولد 1967) نویسنده ی کتاب های غیر داستانی است و در آكسفورد انگلیس مستقر است. او در آدلاید متولد شد. وی از دانشگاه سیدنی (لیسانس تاریخ) و دانشکده اقتصاد لندن (کارشناسی ارشد سیاست اقتصاد جهانی) فارغ التحصیل شد.

کتاب های تام باتلر-بودن