روی اسمیت

روی اسمیت

روی اسمیت مدرس و رهبر برنامه توسعه بین المللی MA در دانشگاه ناتینگهام ترنت است. تدریس وی بر اقتصاد سیاسی کشورهای کوچک جزیره ای با تأکید منطقه ای بر اقیانوس آرام است.

کتاب های روی اسمیت