چنل کلیتون

چنل کلیتون

چنل کلیتون نویسنده پرفروش نیویورک تایمز و USA Today نویسنده کتاب ریز ویترسپون است که سال آینده در هاوانا و وقتی کوبا را ترک کردیم انتخاب کرد. چنل  که اصالتاً اهل فلوریدا است، در ماجراهای مهاجرت خانواده اش از كوبا در پی وقایع انقلاب كوبا بزرگ شد. اشتیاق او به سیاست و تاریخ در طول سالهای تحصیل در انگلستان ادامه یافت و در آنجا لیسانس روابط بین الملل را از ریچموند، دانشگاه بین المللی آمریكا در لندن و كارشناسی ارشد سیاست جهانی را از دانشكده اقتصاد و علوم سیاسی لندن دریافت كرد. چنل همچنین دکتر حقوقی خود را از دانشکده حقوق دانشگاه کارولینای جنوبی دریافت کرد. او عاشق سفر است و در کارائیب، اروپا و آسیا زندگی کرده است.

کتاب های چنل کلیتون

وداع با کوبا