محمد سیمزاری

محمد سیمزاری

محمد سیمزاری متولد ۱۳۴۹، فوق‌لیسانس مدیریت دولتی و دارای درجه سه هنری است. او از سال ۱۳۵۹ فعالیت نمایشی اش را در زمینه بازیگری، کارگردانی و نویسندگی آغاز کرد. از کتاب‌های منتشر شده وی می توان: یکی شبیه عاشورا. هنر ششم. شاخه گل خشکیده را نام برد.

کتاب های محمد سیمزاری

از عطش تا رود