رسول نظرزاده

رسول نظرزاده

رسول نظرزاده پژوهشگر، نویسنده، منتقد، مدرس دانشگاه تئاتر و سینما (در دانشگاه آزاد، سوره و علمی کاربردی تهران) در فضای فرهنگ و هنر دارد فعالیت می‌کند و همواره نیز می‌کوشد که هم بی‌ادعا باشد و هم کیفیت آثارش را بهتر کند. او دارای کاردانی زبان انگلیسی؛ کارشناسی ادبیات نمایشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و کارشناسی ارشد کارگردانی سینما، دانشکده سینما؛ تئاتر دانشگاه هنر است.

کتاب های رسول نظرزاده

زنان نمایشنامه نویس


عشق بازیافته


مهین تجدد


تن پوشی از آیینه