سید حسن موسوی چلک

سید حسن موسوی چلک

سید حسن موسوی چلک متولد سال 1347، دارای دکترای مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی می باشد. وی بیش از ۱۰۰۰ مقاله منتشر شده و ۵۴ تحقیق درموضوعات خودکشی، اعتیاد، مدیریت اجتماعی، مددکاری اجتماعی در صنعت، مداخلات در بحران، بلایای طبیعی، جوانان، زنان، طلاق، سلامت روان، سلامت اجتماعی، پیشگیری، مطالعات فرهنگی، سازمان های مردم نهاد، مددکاری اجتماعی برای جانبازان، مددکاری اجتماعی اجتماع محور، افراد دارای معلولیت، کودکان، جرائم و آسیب های اجتماعی، تحلیل های اجتماعی، سیاست اجتماعی … در سطوح ملی و بین المللی دارد.

کتاب های سید حسن موسوی چلک