جبار جمال غریب

جبار جمال غریب

جبار جمال غریب نویسنده‌ ی ایرانی متولد سال 1961 در شهر قلادزه واقع در کردستان عراق است. اوایل دهه‌ی 1980 داستان‌نویسی را آغاز کرده و در ابتدای دهه‌ی 1990 به نوشتن رمان کوتاه پرداخته و سپس اواسط دهه‌ی 1990 به رمان‌نویسی روی آورده است. 

کتاب های جبار جمال غریب

نسل فاضلاب ها


اسفار سرگردانی