جیلین کلارک

جیلین کلارک

ادیت جیلیان کلارک استاد برجسته کلاسیک و تاریخ باستان در دانشگاه بریستول است. وی در سال 2010 از دانشگاه بریستول بازنشسته شد. کلارک سهم بسزایی در تاریخ، ادبیات و دین اواخر دوران باستان داشته است.
او در حال حاضر در حال کار بر روی تفسیر آگوستین از شهر خدا از هیپو، تحت قراردادی با انتشارات دانشگاه آکسفورد است. وی عضو آکادمی انگلیس و ویراستار مجموعه های متن ترجمه شده برای مورخان 300–800 است که توسط انتشارات دانشگاه لیورپول منتشر شده است. او سردبیر مجموعه تک نگاری Oxford Early Christian Texks است که توسط انتشارات دانشگاه آکسفورد منتشر شده است. رویدادی با عنوان "مسیحیت و جامعه رومی: محاوره ای برای پروفسور جیلیان کلارک" به افتخار وی در سال 2011 در دانشگاه بریستول برگزار شد و در نتیجه Festschrift در سال 2014 منتشر شد.
کلارک در کالج سامرویل، آکسفورد، زبان و ادبیات یونانی و لاتین، تاریخ باستان و فلسفه را آموخت. وی مدرک کارشناسی ارشد هنر و دکترای فلسفه خود را از دانشگاه آکسفورد دریافت کرد. وی در دانشگاه های گلاسکو، سنت اندروز، منچستر، لیورپول و بریستول تدریس کرده است.

کتاب های جیلین کلارک

اعترافات آگوستین