سیاوش گلشیری

سیاوش گلشیری

سیاوش گلشیری متولد سال 1358 ، نویسنده ی اصفهانی است. او مدرس انجمن سینمای جوان در رشته فیلمنامه نویسی و مدرس رشته داستان نویسی در مرکز آفرینشهای ادبی قلمستان و البته منتقد فیلم در مجلات فیلم و فیلمنگار است. تاکنون داستانهای پراکنده ای نیز از او در مجلات مختلف منتشر شده است.

کتاب های سیاوش گلشیری

مثل کسی که از یادم می رود


تمام بندها را بریده ام