جورج گرین

جورج گرین

جورج گرین مدرس نویسندگی خلاق ، داستان کوتاه ، ادبیات غیر داستانی و رمان در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. او دکترا در زمینه داستان های پلیسی ، رمان گرافیکی ، بازنویسی داستان کوتاه و نقد دارم.

کتاب های جورج گرین

راهنمای عملی رمان نویسی