افروز فروزند

افروز فروزند

افروز فروزند متولد سال 1356 ، نویسنده ، کارگردان و مترجم ایرانی در حوزه مطالعات هنر است.

کتاب های افروز فروزند

اتاق رویا


روی زمین