ایمی مک کنا

ایمی مک کنا

ایمی مک کنا یک ویراستار ارشد است، عمدتا در زمینه جغرافیا و تاریخ مربوط به جنوب صحرای آفریقا متمرکز است. او در سال 2004 به دائره المعارف بریتانیکا پیوست. او قبلاً در شرکت استاندارد آموزشی استخدام شده بود، جایی که وی به مدت هشت سال روی دائره المعارف جدید استاندارد کار کرد.

کتاب های ایمی مک کنا

100 رهبر تاثیرگذار تاریخ