محمد تقی سجادی

محمد تقی سجادی

عالم ربانی، آقا سید محمدتقی سجادی، در آبان 1314 خورشیدی، در آخوند محله رامسر، پای به عرصه گیتی نهادند. پدرشان، آقا سید یعقوب، روحانی وارسته ای که آوا و مناجات ملکوتی سحرگاهی شان، زبانزد خاص و عام بوده و هست و مادرشان، زهرا خانم (دختر آقا شیخ محمدحسین نارنج بنی فرید تنکابنی، مجتهد عالی قدر زمان در منطقه)، بانویی فاضله و پرهیزکار بودند که پس از درگذشت همسر در ده سالگی آقا سید محمدتقی، تربیت و سرپرستی ایشان را بر عهده گرفتند. خدمت و احترام ایشان نیز به مادر، وصف ناشدنی بود.
تحصیلات ابتدایی را در رامسر و متوسطه را در قم به پایان رساندند.
تحصیلات مقدماتی حوزوی را در رودسر و قزوین و سطح و خارج فقه و اصول (اجتهاد) را در قم انجام دادند. از استادان بزرگوارشان در دروس مختلف، از جمله ادبیات عرب، فلسفه و منطق، فقه و اصول، کفایه و ...، می توان به حضرات آیات و مراجع عظام: الهیان (آقا شیخ علی اکبر)، نوری همدانی، مکارم شیرازی، مشکینی، سبحانی، دوزدوزانی، مفتح، جهانگیری، ستوده اراکی، سلطانی طباطبایی، شاهرودی، امام خمینی و بروجردی اشاره نمود.
تحصیلات دانشگاهی را در رشته الهیات در دانشگاه تهران و ادبیات فارسی در دانشسرای عالی تهران، زیر نظر استادان گران قدری چون: دکتر آیتی، بهشتی، شهابی، راشد، آریانپور، سید ضیاءالدین سجادی، شعار، محجوب، نوربخش، هومن، علی آبادی، حمیدی شیرازی و ناظر زاده کرمانی گذراندند.
پس از استخدام در آموزش و پرورش، در دبیرستان های شهسوار (تنکابن)، رامسر و مرکز تربیت معلم ملّا صدرا، با تسلّطی مثال زدنی در دروس مختلف از جمله ادبیات فارسی، ادبیات عرب، قافیه و عروض، به مدت سی سال تدریس کردند. همزمان به فعالیت های کشاورزی پرداخته، سردفتری ازدواج را به مدت سی و هشت سال بر عهده داشتند.

کتاب های محمد تقی سجادی