کاروان عبدالله

کاروان عبدالله

کاروان عبدالله متولد سال 1956 ، نویسنده ی کرد اهل عراق می باشد.

کتاب های کاروان عبدالله

شلاق