وهاب قلیچ

وهاب قلیچ

وهاب قلیچ متولد سال 1363، عضو هیئت علمی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ج.ا.ا و استادیار می باشد. وی مدیر پورتال بانکداری اسلامی (بهار ۱۳۹۲ تا الان)، دبیر کارگروه تخصصی بانکداری و خدمات مالی در «گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر» ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) (۱۳۹۷)،  همکاری با معاونت پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، تدریس در دانشگاه خوارزمی (علوم اقتصادی سابق)، دانشگاه علمی و کاربردی تهران و مرکز آموزش کارکنان بانک دی و بانک توسعه صادرات و... ، عضو کمیته‌های علمی تعدادی از همایش حوزه بانکداری و مالی اسلامی می باشد.

کتاب های وهاب قلیچ